Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Klasyfikacje zobacz archiwum

Grand Prix 2021

Klasyfikacje | 2021-10-17 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię Zaw ody Pod lod owe Otw arcie Sez onu/ Feed erow Mist rzostwa Koła Puc har Wio sny/ Zaw ody Feed ero we Mis trz ost wa Spł awi kow e Zaw ode Noc ne Puc har Wój ta Puc har Bocji Puc har Prez esa Koła Spin ningo we Zakońc zenie Sezonu Suma Miejsce Drogosz K. 1 19 13 1 1 14 14 18 81 6 Sączek R. 1 1 1 3 40 Chliszczyk M. 17 14 16 20 16 83 5 Caban W. 11 1 1 8 19 1 41 15 Deska A. 18 1 4 18 18 1 10 15 1 20 106 4 Królak P. 1 20 11 1 1 34 20 Królak ...... więcej

Grand Prix 2020

Klasyfikacje | 2020-09-30 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię OTWARCIESEZONU ZAWODYNOCNE PUCHARWÓJTA PUCHARBOCJI PUCHARLATA PUCHARPREZESA ZAKOŃCZENIESEZONU Razempunkty Miejsce Gil Bartosz 1 1 7 12 9 30 11 Kmiecik Łukasz 1 1 1 14 1 1 19 15 Ziora Marek 1 1 1 17 6 5 8 39 10 Chliszczyk Adam 20 1 1 19 21 62 5 Brędzel Roman 19 1 1 8 15 12 10 66 4 Kowacki Zbigniew 21 19 20 21 81 2 Chliszczyk Mariusz 1 1 1 4 17 20 44 9 Królak Piotr 1 4 9 14 19 Jasiński Jerzy 1 1 2 25 Stolarczyk Tomasz 1 1 13 15 18 Suszek Zbigniew 1 1 4 10 13 1 30 11 Wiśniewski Adam 1 1 1 1 4 23 Sobota ...... więcej

Grand prix koła za 2019 rok

Klasyfikacje | 2019-10-13 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię Zaw ody Pod lod owe Otw arcie Sez onu Puc har War ty Mis trz ost wa Fed der owe Mis trz ost wa Spł awi kow e Puc har Wój ta Mis trz ost wa Spi nni ngo we Noc ne Zaw ody Puc har Prez esa Koła Puc har skle pu BOC JA Zakońc zenie Sezonu Suma Miejsce Brymora Edward 1 1 2 33 Chliszczyk Adam 15 1 1 19 13 1 1 1 18 21 17 108 4 Chliszczyk Mariusz 1 10 11 29 Cornik Kamil 1 1 1 3 31 Cygan Piotr 1 1 34 Deska Artur 13 1 1 16 19 1 1 1 11 16 80 6 Drogosz Krzysztof 12 19 1 17 18 1 1 21 12 13 115 3 ...... więcej

Grand prix Koła za 2018 rok

Klasyfikacje | 2018-10-23 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię Zaw ody Pod lod owe Puc har War ty Otw arcie Sez onu Mis trz ost wa Spł awi kow e Mis trz ost wa Fed der owe Puc har Wój ta Noc ne Zaw ody Puc har skle pu BOC JA Mis trz ost wa Spi nni ngo we Puc har Lata Zakońc zenie Sezonu Suma Miejsce Banasiak Andrzej 15 1 1 17 27 Banasiak Zbigniew 1 1 1 1 4 32 Broncel Zdzisław 1 1 17 1 8 1 29 20 Szwajdych Paweł 1 1 2 33 Brymora Edward 17 1 18 26 Chliszczyk Adam 16 17 13 1 21 17 1 11 14 111 4 Chliszczyk Mariusz 7 1 1 18 1 15 1 44 13 Chliszczyk ...... więcej

Grand Prix Koła Poraj za 2017 rok

Klasyfikacje | 2017-10-08 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię Otw arcie Sez onu Puc har War ty Mis trz ost wa Spł awi kow e Mis trz ost wa Fed der owe Puc har Wój ta Noc ne Zaw ody Mis trz ost wa Spi nni ngo we Puc har Pre zes a Zakońc zenie Sezonu Suma Miejsce Banasiak Andrzej 1 1 2 32 Banasiak Zbigniew 1 1 1 1 1 15 20 21 Broncel Zdzisław 1 16 1 20 1 39 12 Brendzel Roman 19 16 1 1 37 13 Brymora Paweł 1 1 33 Chliszczyk Mariusz 1 17 1 1 1 7 28 18 Chliszczyk Jan 13 11 1 1 1 6 33 15 Deska ...... więcej

Grand-Prix Koła Poraj za 2016 rok

Klasyfikacje | 2016-10-02 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ P U C H A R W A R T Y W I O S N A 2 0 1 6 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A G R U N T O W E P R E Z E S K O Ł A Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY miejsce Banasiak Andrzej - - - - -- - 3 - 1 4 33 Banasiak Zbigniew - 1 1 1 - - 8 1 1 13 24 Będuch Zygmunt - - - - - - - - 7 7 30 Brendzel Roman - 1 - - - 19 12 12 14 58 9 Broncel Zdzisław - 1 1 1 - 1 1 1 1 7 30 Brymora Paweł - 1 - - - - - - - 1 40 Brymora Edward - - - - - - 4 7 6 17 20 Chliszczyk ...... więcej

Grand -Prix Koła Poraj -2015 rok

Klasyfikacje | 2015-10-11 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ W I O S N A 2 0 1 5 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A G R U N T O W E P R E Z E S K O Ł A Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY miejsce Banasiak Andrzej 1 5 3 20 13 5 47 9 Banasiak Zbigniew 5 4 9 14 1 5 38 12 Bielik Mieczysław 5 16 8 29 18 Brendzel Roman 3 1 1 15 20 23 Broncel Zdzisław 19 6 4 3 1 5 38 12 Brymora Edward 4 1 5 28 Chochaus Grzegorz 1 17 18 24 Chliszczyk Adam 1 6 16 4 20 11 14 19 91 2 Chliszczyk ...... więcej

Grand Prix koła za 2014 rok

Klasyfikacje | 2014-10-13 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ P S T R Ą G W A R T Y W I O S N A 2 0 1 4 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A G R U N T O W E T R A N S M I X I P R E Z E S Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY miejsce Banasiak Andrzej 6 19 20 17 19 20 1 102 2 Banasiak Zbigniew 5 5 1 11 30 Bielik Mieczysław 1 1 1 3 34 Brendzel Roman 1 1 19 1 10 20 52 9 Broncel Zdzisław 6 1 5 11 1 1 1 26 16 Brymora Edward 17 17 27 Brymora Paweł 20 20 21 Bujalski Marcin 7 7 32 Buła ...... więcej

Grand prix koła za 2013r.

Klasyfikacje | 2013-10-06 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ P U C H A R W A R T Y P S T R Ą G W A R T Y W I O S N A 2 0 1 2 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A T R A N S M I X I P R E Z E S Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY MIEJSCE Banasiak Andrzej 1 13 1 1 19 20 55 8 Banasiak Zbigniew 1 12 1 1 1 1 1 3 21 22 Bielik Mieczysław 20 1 1 4 26 18 Brendzel Roman 20 14 34 13 Broncel Zdzisław 1 1 14 1 8 25 19 Brymora Edward 1 10 11 32 Buła Tomasz 11 20 10 1 19 1 19 18 17 116 1 Chochaus ...... więcej

GRAND-PRIX KOŁA PORAJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacje | 2012-09-30 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ P U C H A R W A R T Y P S T R Ą G W A R T Y W I O S N A 2 0 1 2 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A T R A N S M I X I P R E Z E S Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY MIEJSCE Banasiak Andrzej 19 19 1 7 13 20 18 97 1 Banasiak Zbigniew 1 13 1 1 13 7 8 5 14 63 7 Bielik Mieczysław 1 11 12 28 Bieniek Jakub 1 1 2 43 Brendzel Roman 1 1 1 3 35 Broncel Zdzisław 13 1 1 6 19 17 1 58 8 Brymora Paweł 1 1 51 Brymora Edward 7 1 8 31 Bukalski ...... więcej